Publika

 

cijos

          2000 - 2005 metų leidiniai

 

   Pagrindinis

   Apie mus

   Publikacijos

Straipsniai

Nauji leidiniai

   Informacija

   Dalinamės patirtimi

   Diskusijos

   Nuorodos

   English version

 

 

 

Pristatome per pastaruosius penkerius metus išleistas knygas, kurios gali būti aktualios muzikos pedagogams. Laukiame ir iš Jūsų informacijos apie leidinius, kurie sudomino, kas įdomaus ar naujo publikuota Jūsų mieste, rajone. Rašykite mums adresu ruta.gi@takas.lt

 

 

MUZIKINIS UGDYMAS

 

·        Girdzijauskienė, R. (2003). Vaikas, Muzika, Kūryba. Vilnius.

·        Girdzijauskienė, R. (2004). Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo

         ugdymas muzikine veikla. Klaipėda.

·        Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai. (2004). Metodinė priemonė pradinių

         klasių mokytojams. Vilnius.

·        Muzikinio ugdymo aktualijos (2002). Straipsnių rinkinys. Šiauliai.

·        Navickienė, L. (2001). Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje. Vilnius.  

·        Reynolds, A., Valerio, W., Bolton, B., Taggart, C., Gordon, E. (2004). Muzikos

         žaismas: ankstyvosios vaikystės muzikos programa: vadovas tėvams ir

         mokytojams. Vilnius.

·        Rinkevičius, Z. (2002). Muzikinis mąstymas ir jo ugdymas mokykloje. Klaipėda.

·        Šečkuvienė, A. (2004). Vaiko muzikinių gebėjimų ugdymas. Vilnius.

·        Vaiko muzikos pasaulis (2004). Tarptautinė teorinė-praktinė konferencija.

          Panevėžys.

.         Vilkelienė, A. (2003). Ypatingų vaikų integruotas muzikinis ugdymas. Vilnius.

 

Straipsnių muzikinio ugdymo klausimais galima rasti žurnaluose Pedagogika (leidžia Vilniaus pedagoginis universitetas), Acta paedagogica Vilnensis (leidžia Vilniaus universitetas), Tiltai (leidžia Klaipėdos universitetas), Žvirblių takas (Gimtojo žodžio leidykla).

 

Informacijos muzikinio ugdymo klausimais galima rasti internete šiais adresais:

www.educationindex.com/music/

www.musiceducationmadness.com

www.muse.jhu.edu/journal/philosophy_of_music_education_review

www.isme.org

www.menc.org

www.childrensmusicworkshop.com

www.talentas.lt

www.ateitiesmokykla.lt

 

 

DAINYNAI. DAINYNAI VAIKAMS

 

·        Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika (2 garso diskai, 1

         knygutė) (2004). Sudarytojos Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių

         literatūros ir tautosakos institutas.

·        Čiurlionytė, J. (1999). Lietuvių liaudies dainos vaikams. Vilnius.

·        Dainuoj zuikis, dainuoj lapė: lietuvių liaudies dainos vaikams (2004). Parengė

         Dalia Vaicenavičienė. Vilnius.

·        Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais (2000). Surinko J.

         Dovydaitis. Vilnius.

·        Mačiau mačiau kukutį: gražiausios vaikų dainos ((knygelė, CD) (2005). Sudarė

         E. Velička. Vilnius.

·        Suvalkijos dainos ir muzika (2003).  Sudarytojos Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.

         Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

·        Šiaučiulienė, A. (2005). Dzūkų dainelės vaikams. Vilnius. 

 

 

MUZIKOS ISTORIJA IR TEORIJA

 

·        Avramecs, B., Muktupāvels, V. (2000). Pasaulio muzika: [mokymo priemonė].

         Vilnius.

·        Bajoras, F. (2002). Viskas yra muzika. Sudarytoja Gražina Daunoravičienė.

         Vilnius. 

·        Balakauskas, O. (2000). Muzika ir mintys. Sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė.

         Vilnius.

·        Baublinskas, V., Bluvšteinas, D., Buožis, E. (2001). Džiazo istorija. Vilnius.

·        Hanning, B. (2000). Trumpa Vakarų muzikos istorija: 9-12 klasei. Vilnius.

·        Jasinskaitė-Jankauskienė, I. (2001). Pagoniškasis avangardizmas : teoriniai

         Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai. Vilnius.

·        Julius Juzeliūnas. Straipsniai, kalbos, pokalbiai, amžininkų atsiminimai (2002).

         Sudarė ir parengė Algirdas Ambrazas. Vilnius.

·        Lietuvos muzikos istorija. Kn. 1. Tautinio atgimimo metai 1883-1918 (2002).

         Sudarytoja ir ats. redaktorė Dana Palionytė-Banevičienė. Vilnius.

·        Muzikos kalba. I dalis: Viduramžiai. Renesansas (2003). Sudarytoja Gražina

         Daunoravičienė. Vilnius.

·        Rimša, L. (2000). Džiazo improvizacijos pagrindai: [mokomoji knyga]. Kaunas.

·        Siitan, T. (2002). Vakarų šalių muzikos istorija: 9-12 klasės vadovėlis. Kaunas.

 

 

 

PEDAGOGIKA, PSICHOLOGIJA

 

·        Amonašvilis, Š. (2004). Kodėl mums negyventi kaip Dvasios Didvyriams?

         Šypsena, kur tu? Vilnius.

·        Becker-Textor, I. (2001). Kūrybiškumas vaikų darželyje. Vilnius.

·        Beresnevičienė, D. (2003). Jaunojo suaugusiojo psichologija. Presvika.

·        Bitinas, B. (2002). Pedagoginės diagnostikos pagrindai. Vilnius.

·        Bitinas, B. (2004). Auklėjimo teorija ir technologija. Vilnius.

·        Dapkienė, S. (2001). Pedagoginė praktika. Vilnius.

·        Goleman, D. (2001). Emocinis intelektas. Presvika.

·        Grakauskaitė-Karkockienė, D. (2002). Kūrybos psichologija. Vilnius.

·        Jensen, E. (2001). Tobulas mokymas. Vilnius.

·        Jovaiša, L. (2003). Hodegetika. Vilnius.

·        Juodaitytė, A. (2003). Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas.

         Šiauliai.

·        Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas.

·        Kiliuvienė, D. (2004). Integruotas ugdymas. Klaipėda.

·        Lapė, J., Navikas, G. (2003). Psichologijos įvadas. Vilnius.

·        Monkevičienė, O. (2003). Priešmokyklinis ugdymas. Kaunas.

·        Navaitis, G. (2001). Psichologinė parama vaikui. Kronta.

·        Petrikienė, Z. S. (2004). Visuminis ugdymas pradinėse klasėse. Vilnius.

·        Petrulytė, A. (2003). Jaunesniojo paauglio socialinė raida. Presvika.

·        Piaget, J. (2002). Vaiko kalba ir mąstymas. Aidai.

·        Pikūnas, J., Palujanskienė, A. (2001). Asmenybės vystymasis. Kaunas.

·        Snyder, M. (2002). Vaikas tampa asmenybe. Vilnius.

·        Stulpinas, T. (2004). Bendrojo ir specialiojo ugdymo pagrindai. Šiauliai.

·        Vaičiukėnienė, L., Stankevičienė, N. (2003). Bendrosios didaktikos pagrindai.

         Vilnius.

·        Žilionis, J. (2003). Ugdymo sistemos: ikiinstitucinis ugdymas, Antika,

         Viduramžiai, Renesansas. Vilnius.

 

***

 

2005 - 2011 LMMA